Harmonogram powrotu uczniów do nauki stacjonarnej

Małymi krokami wracamy do normalności!
Od 4 maja br. do szkoły wróciły wszystkie dzieci z klas I-III. Od 31 maja br. szkoła będzie funkcjonować całkowicie w trybie stacjonarnym.

Ogólne zasady, czyli kto i kiedy wraca do nauki stacjonarnej:

 • Od 4 maja br. uczniowie klas I-III szkół podstawowych na terenie całego kraju wrócili do nauki stacjonarnej w szkole.
 • Od 17 maja br. uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego przechodzą na naukę w tzw. systemie hybrydowym (50% / 50%).
 • Od 31 maja br. wszyscy uczniowie uczą się już stacjonarnie w szkołach i placówkach.

Zgodnie z rozporządzeniem MEiN z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19 (Dz. U. z 2021 r. poz. 824) uczniowie klas 4 – 8 od 17 maja 2021 r. do 30 maja 2021 r. realizują zajęcia szkolne w następujący sposób:

1) nie więcej niż 50% uczniów realizuje te zajęcia odpowiednio w szkole,

2) co najmniej 50% uczniów realizuje te zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Dyrektor szkoły ustala harmonogram prowadzenia zajęć zgodnie z powyższym podziałem.

 

Drodzy Rodzice i Uczniowie,
od poniedziałku 17 maja 2021 r. do 30 maja 2021 r. nauka w klasach IV-VIII odbywać się będzie w systemie hybrydowym zgodnie z poniższym harmonogramem.

dzień zajęcia w szkole

(od 8:20)

zajęcia zdalne

(od 8:20)

17 maja  8a, 8b, 8c, 6a, 7c 4a, 4b, 5a, 6b, 7a, 7b
18 maja  8a, 8b, 8c, 4a, 5a, 7a 4b, 6a, 6b, 7b, 7c
19 maja  8a, 8b, 8c, 4b, 6b 4a, 5a, 6a, 7a, 7b, 7c
20 maja  8a, 8b, 8c, 7b, 7c 4a, 4b, 5a, 6a, 6b, 7a
21 maja  8a, 8b, 8c, 5a, 6a 4a, 4b, 6b, 7a, 7b, 7c
22, 23 maja sobota, niedziela
24 maja  8a, 8b, 8c, 4a, 4b, 7a 5a, 6a, 6b, 7b, 7c
25, 26, 27 maja egzamin ósmoklasisty

dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

28 maja  8a, 8b, 8c, 6b, 7b 4a, 4b, 5a, 6a, 7a, 7c
29, 30 maja sobota, niedziela
31 maja zajęcia w szkole
 • Od 17 maja wszystkie zajęcia lekcyjne – zdalne i w szkole, rozpoczynają się o godzinie 8:20. Klasy I-III również zaczynają zajęcia o 8:20.
 • Plan zajęć nie ulega zmianie.
 • Ok. 15 maja zostanie podany harmonogram dowozów uczniów.
 • Uczniowie nie zwracają jeszcze użyczonych laptopów – dopiero na początku czerwca.
 • W okresie nauki hybrydowej (17-30 maja) lekcje zdalne i stacjonarne prowadzone są w tych samych godzinach.
1 godz. lekcyjna 8:20 9:05
2 godz. lekcyjna 9:10 9:55
3 godz. lekcyjna 10:00 10:45
4 godz. lekcyjna 10:55 11:40
5 godz. lekcyjna 11:50 12:35
6 godz. lekcyjna 12:40 13:25
7 godz. lekcyjna 13:30 14:15

 

Aby powrót do szkół był bezpieczny, MEiN we współpracy z MZ i GIS przygotowało wytyczne sanitarne dla szkół podstawowych.

Wytyczne rozpoczynają się od przypomnienia najważniejszych zasad bezpieczeństwa, takich jak: dystans, dezynfekcja, higiena, noszenie maseczki w przestrzeniach wspólnych czy wietrzenie. Zalecenia zostały podzielone na kilka części, w których szczegółowo zostały omówione następujące zagadnienia:

 • organizacja zajęć w szkole,
 • higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni,
 • gastronomia,
 • postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły.

Zachęcam do zapoznania się z załącznikiem.

Z poważaniem,
Tomasz Chojnowski
dyrektor Szkoły Podstawowej
im. Tadeusza Kościuszki w Stawiskach

Załączniki

Plik Rozmiar pliku Pobrania
Wytyczne_MEiN,_MZ_i_GIS_dla_szkół_podstawowych_i_ponadpodstawowych 606 KB 60