Menu Zamknij

Nawigacja w Każdą Pogodę

W roku szkolnym 2023/2024 Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki przystąpiła do programu diagnostyczno – profilaktycznego Nawigacja w Każdą Pogodę, jest to program opracowany przez Instytut Profilaktyki Zintegrowanej wyposażony w pakiet narzędzi badawczo-profilaktycznych do samodzielnego wykorzystania przez kadry szkolne. Umożliwia on wykonanie autodiagnozy środowiska szkolnego oraz realizację działań profilaktycznych opartych na wynikach tej diagnozy.

Celem Nawigacji w Każdą Pogodę jest poprawa kondycji psychicznej uczniów i zapobieganie problemom mogącym wynikać z jej pogorszenia (w tym m.in. przemocy, korzystaniu z substancji psychoaktywnych, uzależnieniom behawioralnym). Będzie on  realizowany poprzez:

  • zmotywowanie uczniów do ćwiczenia sposobów radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych, w tym kryzysowych (m.in: akceptacja uczuć, kierowanie własnymi zachowaniami, szukanie wsparcia, dostrzeganie pozytywów, świadomość własnych celów życiowych, wspieranie innych);
  • ułatwienie rodzicom i nauczycielom zrozumienia potrzeb młodzieży w różnych sytuacjach życiowych, w tym w sytuacjach kryzysowych m.in. poprzez prezentację wyników badań szkoły zrealizowanych za pomocą dedykowanej aplikacji internetowej.
  • wzmocnienie przekonania rodziców i nauczycieli o kluczowym znaczeniu ich roli dla skutecznego wspierania kondycji psychicznej uczniów;
  • poprawa klimatu wzajemnych relacji między uczniami, rodzicami i nauczycielami poprzez wzbudzenie wzajemnej empatii i poczucia solidarności w obliczu wspólnie przeżywanej sytuacji kryzysowej oraz poprzez konkretne i klarowne pokazanie, jak wiele dobra i wzajemnego wsparcia zachodzi między tymi grupami w danej szkole.

Pedagodzy szkolni:

Katarzyna Nowak, Katarzyna Łepkowska, Bożena Waszkiewicz.

Może Ci się spodobać: