Menu Zamknij

Nowy rok szkolny, nowe wyzwania i nowe szanse.

Działania podejmowane przez resort edukacji w nowym roku szkolnym będą skupione z jednej strony na wychowaniu patriotycznym i krzewieniu rodzimej tradycji, z drugiej zaś na odpowiedzialnym wprowadzaniu młodego pokolenia w świat nowoczesnych technologii. Wśród priorytetów działań Ministerstwa Edukacji i Nauki znajdą się także wsparcie pedagogiczno-psychologiczne w polskich szkołach, a także poprawa warunków pracy nauczycieli.

– Tworząc szkołę przyszłości, inwestujemy w rozbudowę infrastruktury, dostosowujemy podstawę programową do wyzwań współczesnego rynku pracy, podnosimy prestiż szkolnictwa branżowego, a przede wszystkim – kontynuujemy największą w historii inwestycję w cyfryzację polskiej szkoły – podkreślił w liście skierowanym do całego środowiska oświatowego Minister Edukacji i Nauki.

Nowy rok szkolny to także kontynuacja programów, które w ubiegłych latach zostały przyjęte przez środowisko szkolne z ogromnym entuzjazmem. Są wśród nich m.in. „Laboratoria Przyszłości,” „Poznaj Polskę” czy „Poznaj Polskę na sportowo”. Pozwalają one zarówno na odkrywanie bogactw naszego kraju, uczą wrażliwości na otaczający świat, jak również pokazują sposoby radzenia sobie z wyzwaniami współczesności. Wiedzę historyczną młodzież będzie uzupełniać i doskonalić w ramach historii i teraźniejszości.

Kontynuowany będzie również program profilaktyki zdrowia „WF z AWF” – tym razem pod nazwą „Aktywny dzisiaj dla zdrowia w przyszłości”, który zachęci uczniów do pracy nad poprawą swojej kondycji fizycznej. Wspieraniu i poprawie kondycji psychicznej najmłodszych będzie służyło zatrudnienie większej liczby specjalistów w polskich szkołach.

W najbliższych miesiącach młodzież będzie także rozwijać umiejętności przedsiębiorcze, menadżerskie oraz przywódcze. A to za sprawą nowego przedmiotu biznes i zarządzanie, który zastąpił podstawy przedsiębiorczości. Propozycja ta ma na celu odpowiednie przygotowanie podopiecznych do roli wysokiej klasy specjalistów różnych dziedzin.

– Postawiliśmy na umiejętności praktyczne, pracę w grupach, analizę doświadczeń polskich i zagranicznych przedsiębiorców oraz na rozwijanie zdolności liderskich po to, by ułatwić Wam zrozumienie mechanizmów współczesnego świata. Jestem przekonany, że narzędzi niezbędnych do krytycznego odbioru rzeczywistości, a szczególnie do poznawania dziejów najnowszych, dostarczy Wam także wiedza zdobyta na lekcjach, wprowadzonego w ubiegłym roku, przedmiotu historia i teraźniejszość – zaznaczył szef MEiN.

Minister Przemysław Czarnek zwrócił również uwagę na Branżowe Centra Umiejętności, które w nowym roku szkolnym będą wsparciem w rozwoju kształcenia zawodowego. Ośrodki te połączą branże, pracodawców, szkoły oraz uczelnie. Współpraca ta pozwoli na doskonalenie wiedzy i umiejętności zarówno młodzieży, jak i dorosłych, a także podnoszenie kwalifikacji nauczycieli, dając dostęp do najnowocześniejszych w danej dziedzinie technologii.

Nowy rok szkolny to także informatyzacja placówek oświatowych, inwestycje w rozwój infrastruktury oświatowej i troska o jeszcze lepsze warunki pracy nauczycieli. Na uczniów IV klas czekają bezpłatne laptopy, a na nauczycieli bony w wysokości 2,5 tys. zł na zakup sprzętu komputerowego.

– Wszystkim Państwu życzę dalszego wszechstronnego rozwoju, wielu inspiracji w pracy, jak również wszelkiej pomyślności. Uczniom życzę, by nadchodzące miesiące przyniosły satysfakcję ze szkolnych sukcesów, pogłębienie koleżeńskich relacji i stały się zachętą do podejmowania nowych edukacyjnych wyzwań. Drogie Dzieci, Droga Młodzieży, jestem pewien, że Wasz potencjał, którego wzmacnianie jest dla mnie priorytetem, będzie przepustką do realizacji osobistych, naukowych oraz zawodowych marzeń.

Załączniki

Plik Wielkość pliku Pobrania
List_Ministra_Edukacji_i_Nauki_z_okazji_rozpoczęcia_nowego_roku_szkolnego 280 KB 79

Może Ci się spodobać: