Menu Zamknij

Bezpieczeństwo uczniów i odpowiedzialność karna nieletnich

,,Bezpieczeństwo uczniów i odpowiedzialność karna nieletnich” to temat spotkania, które miało miejsce w naszej szkole 16 i 18 maja 2022r. Policjanci zajmujący się na co dzień prewencją  przeprowadzili zajęcia z uczniami Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Stawiskach. Celem spotkania było przekazanie uczniom informacji o  przejawach demoralizacji oraz odpowiedzialności karnej nieletnich za popełnione przez nich czyny. Poruszono również temat agresji wśród młodzieży, przemocy rówieśniczej, hejtu w Internecie. Mundurowi przypomnieli uczestnikom spotkania, że nauczyciel jest funkcjonariuszem publicznym –  tak samo jak policjant. Uczniowie z dużym zaangażowaniem uczestniczyli w zajęciach, chętnie zadawali pytania oraz dzielili się swoimi spostrzeżeniami.Funkcjonariusze natomiast starali się przekonać swoich słuchaczy, że nie warto wchodzić w konflikt z prawem w tak młodym wieku, ponieważ naruszenie prawa zawsze negatywnie wpływa na przyszłość.

Wychowankowie naszej szkoły wzięli udział  w Ogólnopolskim  ProjekcieEmp@tyczna Klasa, którego celem  jest  kreowanie postawy lojalności, współpracy i pomocy wśród dzieci i młodzieży. Założeniem projektu jest rozwijanie u dzieci i młodzieży umiejętności odczuwania stanów emocjonalnych innych osób oraz reagowania na dany sposób zachowania. Uczestnicy w ramach projektu realizowali  comiesięczne zadania:

  • październik: Tydzień empatii
  • listopad: Tydzień Edukacji Globalnej oraz Dzień Życzliwości, Dzień Tolerancji
  • grudzień: Organizacja Dnia Wolontariusza, Pomoc potrzebującym, np. Pomoc Dzieciom z Aleppo lub udział w innej akcji charytatywnej
  • styczeń: „Emp@tyczna sieć”- współpraca z innymi Emp@tycznymi klasami
  • luty: Międzynarodowy Dzień Chorych
  • marzec: II Edycja Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „EMPATIA WOKÓŁ NAS”
  • kwiecień: Dzień Ziemi
  • maj: Twoja własna misja w Emp@tycznej Klasie!

Uczniowie naszej szkoły uczestniczyli również w programie edukacyjnym pod hasłem: ,,Znamię! Znam je?” dotyczącymprofilaktyki czerniaka. Podczas zajęć przekazano wiedzę na temat czynników ryzyka zachorowania na czerniaka. Uświadomiono słuchaczy, jak ważne są odpowiednie zachowania i postawy w profilaktyce czerniaka.

Kolejnyprogram edukacyjny, w którym uczestniczyli nasi wychowankowie, dotyczył profilaktyki zakażeń HAV,HBV i HCV: ,, Podstępne WZW”. Podczas spotkania uczniowie  dowiedzieli się, że pojawiają się wciąż nowe przypadki zakażeń i jednym ze sposobów przeciwdziałania temu zjawisku jest podnoszenie poziomu wiedzy, pozwalającej na rozpoznawanie i unikanie sytuacji, w których może dojść do zakażenia.

Uczniowie zostali również włączeni do programu edukacji antynikotynowej pod hasłem:

 ,, Bieg po zdrowie”, którego celem było zwiększanie wiedzy i umiejętności uczniów w kontekście szkodliwości palenia, opóźnienie lub zapobieganie sięganiu po papierosy przez dzieci i młodzież,pokazanie atrakcyjności życia w środowisku pozbawionym dymu tytoniowego,nauka asertywności.

Przez cały rok szkolny odbywały się zajecia profilaktyczne prowadzone przez pedagogów szkolnych, które dotyczyły budowania prawidłowych relacji klasowych, radzenia sobie z trudnymi emocjami i stresem, rozwiązywania konfliktów.

 Opracowała: Katarzyna Nowak

Może Ci się spodobać: