Menu Zamknij

Styczniowe kalendarium

 

L.p. Zadanie/ działanie Termin
1. Nauka zdalna 3, 4, 5 oraz 7 stycznia 2022r.
2. Udział w orszaku Trzech Króli 6 stycznia – czwartek, dzień wolny od zajęć
3. Propozycje ocen z zachowania i osiągnięć edukacyjnych uczniów Do 5 stycznia (ostateczny termin wystawienia ocen proponowanych)
4. Wojewódzkie konkursy przedmiotowe – etap rejonowy Od 11 stycznia 2022r.
5. Wystawianie ocen śródrocznych Do 18 stycznia (wtorek) do godz. 22.00
6. Rada klasyfikacyjna dla klas
I-III (I etap edukacyjny)
19 stycznia

godz. 13.30 w sali nr 1

7. (po przerwie) Rada klasyfikacyjna dla klas
IV-VIII (II etap edukacyjny)
19 stycznia

godz. 15.00 zdalnie
(lub sala gimnastyczna)

wszyscy nauczyciele

8. Złożenie podpisanych sprawozdań z klasyfikacji półrocznej klas 20 stycznia (czwartek) do godziny 15.00 w sekretariacie szkoły
9. Spotkania z rodzicami uczniów.

Godzina nie podlega zmianie

21 stycznia

klasy I-III – godz. 14.00

klasy IV-VI – godz. 15.00

klasy VII-VIII – godz. 15.30

10.  „Bezpieczne ferie” 17-21 stycznia

– przeprowadzenie pogadanek na godz. wychowawczych

11. Ferie zimowe  24 stycznia – 6 lutego

 

Może Ci się spodobać: