Menu Zamknij

X Przegląd Kolęd i Pastorałek

Organizator:
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Stawiskach.

Termin konkursu:
04.02.2022 r, godz.16.00

Cel konkursu:
– Propagowanie i rozwijanie talentów wokalnych oraz umiejętności artystycznych wśród mieszkańców Gminy Stawiski.
– Ożywienie tradycji rodzinnego kolędowania.
– Zachowanie od zapomnienia polskich kolęd i pastorałek.

Warunki uczestnictwa w konkursie:
1. W przeglądzie mogą wziąć udział mieszkańcy Gminy Stawiski w 5 kategoriach wiekowych:
a) grupa przedszkolna,
b) klasy I-III,
c) klasy IV-VI,
d) klasy VII-VIII,
e) szkoła średnia do 18-go roku życia,
f) dorośli.
2. Każdy z uczestników przygotowuje jeden utwór.
3. Podkłady muzyczne należy dostarczyć do 31.01.2022 r do siedziby GOKiS przy ul. Polowej 26 w Stawiskach.
4. Organizator zapewnia nagłośnienie wokalu oraz możliwość podpięcia instrumentów do akompaniamentu.
5. Organizator powołuje komisję, która przyzna nagrody i wyróżnienia.
6. Kryteria oceny:
– dobór repertuaru,
– umiejętności wokalne i muzykalność uczestników,
– aranżacja,
– ogólny wyraz artystyczny.

Postanowienia końcowe:
1. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków zapisanych w regulaminie.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie.
3. Zapytania dotyczące konkursu można kierować na adres e-mailowy biblioteka.stawiski@wp.pl
lub telefonicznie pod numer (086) 278 52 29.
4. Zgłoszenia należy składać do 31.01.2022 r.

>>GOKIS<<

Może Ci się spodobać: