Menu Zamknij

Ogólnopolski Projekt „Empatyczna klasa”- Empatia, Tolerancja i Życzliwość.

W obecnym roku szkolnym nasza szkoła przystąpiła do Ogólnopolskiego Projektu „Empatyczna klasa”.
Jest on odpowiedzią na kierunki realizacji polityki oświatowej państwa ogłoszone przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w roku szkolnym 2021/2022 tj. wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro, kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie oraz wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny, m.in. przez realizację zadań programu wychowawczo-profilaktycznego. Głównym celem Projektu jest kreowanie u dzieci i młodzieży postawy lojalności, współpracy i pomocy oraz rozwijanie umiejętności odczuwania stanów emocjonalnych innych osób i reagowania na dany sposób zachowania. Zadaniem szkoły jest realizowanie misji wyznaczonych na każdy miesiąc trwania projektu.

Jak dotychczas zrealizowaliśmy następujące zadania:
Październik – Tydzień Empatii
2 października obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Empatii. Uczniowie wzięli udział
w zajęciach z pedagogiem szkolnym na temat empatii. Na podstawie prezentacji oraz filmów w jeszcze większym stopniu zaznajomili się z tym pojęciem. Ćwiczenie, w którym uczniowie słuchali historii różnych osób i w symboliczny sposób „wchodzili w czyjeś buty” pozwoliło nie tylko odpowiedzieć sobie na pytanie, czy potrafię być empatycznym człowiekiem, ale wywołało również żywą dyskusję i skłoniło do releksji.
W ramach Tygodnia Empatii włączyliśmy się także do akcji niosącej pomoc ośmioletniemu Erykowi z Radziłowa. We współpracy z Samorządem Uczniowskim, z wielkim zaangażowaniem zbieramy nakrętki oraz grosze.
Dodatkowo prowadzimy zbiórkę pieniężną pod hasłem „Symbioliczna złotówka dla Eryka”. Odzew ze strony wszystkich uczniów jest bardzo duży.

Listopad- Dzień Tolerancji, Tydzień Życzliwości
W ramach Dnia Tolerancji uczniowie naszej szkoły wzięli udział w zajęciach z wychowawcami lub pedagogiem szkolnym na temat tolerancji. Zajęcia te były poszukiwaniem odpowiedzi na pytania: Czym jest tolerancja?Czy jestem tolerancyjny? Podczas zajęć każdy uczeń wyciął i ozdobił według własnego pomysłu papierową dłoń. Nie bez powodu to właśnie dłoń stała się symbolem tego dnia. Każdy z nas posiada unikatowy układ linii papilarnych, który czyni nas wyjątkowymi,innymi od pozostałych. Mimo to, że różnimy się od siebie to razem tworzymy piękną całość. I właśnie takie hasło przyświecało gazetce, która powstała ze wszystkich kolorowych rączek.
Z okazji Dnia Życzliwości, we współpracy z Samorządem Uczniowskim, powstały ciekawe działania. Poszczególne klasy uczestniczyły w zajęciach na temat życzliwości prowadzonych przez pedagoga lub wychowawców. Podczas zajęć powstały Łańcuchy Życzliwości. Każdy uczeń zapisywał na pasku życzenia dla całej klasy,a następnie doklejał swój pasek do pozostałych. Był to doskonały, naoczny przykład na to,że życzliwe słowa i gesty, budują więzy między ludźmi i spajają je.
Następnie wykonano Plakaty Życzliwości. Każdy podpisał i ozdobił kopertę wg swojego pomysłu. Plakaty wisiały w klasach przez cały tydzień. W tym czasie zarówno uczniowie, jak i nauczyciele wrzucali karteczki z życzliwymi słowami.Były to podziękowania, komplementy…pojawiły się nawet drobne prezenty. Odczytywanie kopert przyniosło wiele radości, refleksji, a nawet wzruszeń.

Przed nami kolejne misje, na które czekamy z zapałem do działania.

Koordynatorzy projektu:
pedagog szkolny Katarzyna Łepkowska
Marzena Grabowska

przycisk galerii

Może Ci się spodobać: