Menu Zamknij

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2021 r.

Informacja w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 r. zadań publicznych w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego przez organizacje pozarządowe i inne podmioty działające na terenie Powiatu Kolneńskiego

Szczegóły

Może Ci się spodobać: